Vi vill bidra » Mångfaldscertifikat

Mångfaldscertifikat och utbildning 

Vi vill bidras syfte är att skapa meningsfull sysselsättning i arbetslivet för personer med flera stora funktionsnedsättningar. Deltagare kan, med hjälp av personlig assistans, bidra utifrån sina förutsättningar och intressen. Vi jobbar praktiskt med inkludering!

Nu har vi även tagit fram ett mångfaldscertifikat! Certifieringen finns i tre nivåer – Guld, Silver, Brons –  och är en bekräftelse på att företaget eller organisationen arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda en respektfull arbetsplats med god arbetsmiljö där alla är välkomna.  

Genom att mångfaldsintegrera och mångfaldsutbilda er arbetsplats motverkar ni diskriminering och trakasserier. Ni får en snällare arbetsplats!

Flera av våra samverkansparter, som arbetsplatser där deltagare från Vi vill bidra praktiserar, har varit först ut i processen för att bli certifierade. Verksamheterna har under flera år visat på hur de arbetat med inkludering, varje dag. 

Varför mångfaldscertifiering?

  • Mångfald är en viktig hållbarhetsaspekt för att säkra kompetens.
  • Att alla på arbetsplatsen kan känna sig trygga och inkluderade – att vara en naturlig del av gemenskapen.
  • Vi vill bidras kunskapshöjande insatser ger mer engagemang hos medarbetare.
  • Möjlighet att möta olika slags människor på ett positivt sätt ökar.
  • Verksamheten blir mer attraktiv – både för medarbetare och kunder/konsumenter.
  • Att satsa på mångfald, inkludering och jämlikhet gör verksamheten bättre på att se kunders såväl som medarbetares behov.
  • För att skapa ett klimat där alla kan nå sin fulla potential.
  • En mångfaldscertifiering av Vi vill bidra uppfyller minst 3 delar av er Hållbarhetsrapportering.

Vill du veta mer om hur det går till? Kontakta oss här. Du kan läsa mer om utbildningen här

Först ut!

Först ut att bli certifierade var besökscentret Naturum Värmland, som samarbetat med Vi Vill Bidra sedan 2016.

Här kan du lyssna på P4 Värmlands reportage om när Robin Sandberg personligen överlämnade mångfaldscertifikatet till Naturum, dit han åker varje torsdag för att utföra sitt arbete med hjälp av personlig assistans. Robin har en funktionsvariation – och ett meningsfullt jobb – P4 Värmland | Sveriges Radio