Vi vill bidra » Historik

Historik

Berättelsen om Vi vill bidra

Första tanken

Det började med att några personer i Riksföreningen JAG, en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, började fundera:

  • Varför får inte jag bidra i arbetslivet?
  • Varför ses jag bara som någon som behövs tas om hand?
  • Jag kan och vill bidra!

Vad innebär det att bidra?

Vi tänker att bidra, det är att göra något som betyder något för någon annan.

Var?

I arbetslivet såklart! En plats där vi med stora funktionsnedsättningar sällan eller aldrig syns.

Vad är Vi vill bidra?

Det är en modell för att erbjuda meningsfull sysselsättning för oss med stora funktions-nedsättningar. I Vi vill bidra har vi med komplexa funktionsvariationer, tack vare och med hjälp av personlig assistans, visat att vi vill – och kan – bidra på arbetsmarknaden.

Vi finns på olika arbetsplatser som på bibliotek, utebad, förskolor, folkhögskolor, caféer, butiker, på myndigheter och i kyrkoverksamhet. Vi föreläser och gör undersökningar om framkomlighet i det offentliga rummet. Bland annat.

Vi, som nu är 40 personer, har sedan 2015 spridit kunskap på våra arbetsplatser. Vi vill bidra har visat sig göra skillnad både för oss deltagare och för våra kollegor på arbetsplatserna vi är på.

Vägen från projekt till etablerad verksamhet

Vi har pratat med kommuner för att etablera Vi vill bidra som en del av kommunens utbud. Många kommuner har sett behovet av vår verksamhet – att arbeta utifrån individen och utgå från människors förmågor, istället för vad en inte kan.

Eftersom Vi vill bidra är banbrytande, är det svårt att få in oss i det kommunala systemet. Att arbeta tillsammans med oss kräver kreativitet! Idag har vi samverkan med Karlstad, Storfors och Mora kommun och samtal pågår med fler kommuner.

Vi vill att alla Sveriges kommuner ska kunna arbeta enligt vår modell. Det innebär att vi för samtal med politiker både på lokal- och riksdagsnivå. Vi samtalar också med myndigheter som Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet och Försäkringskassan. 

Nu är vi en modell

Vi är inte längre ett projekt utan en modell. En modell vi arbetar för att den ska bli nationell. Vi vill ge fler möjlighet att inkluderas i arbetslivet. Och vi vill att fler arbetsgivare får uppleva att mångfald berikar! Vi vill bidra drivs nu vidare av Riksföreningen JAG och Brukarkooperativet JAG som är två ideella föreningar för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. 

Våra utmaningar

Vi arbetar hårt för att få fler att förstå att alla, oavsett funktionsnedsättning, har behov av tillhörighet.

En verksamhet som vår, som är modern och nydanande, kan möta motstånd. Det utifrån människors rädslor och okunskap. Rädslor kan handla om att många inte tidigare mött personer med flera stora funktionsnedsättningar och där en nedsättning kan vara att personen har ett alternativt kommunikationssätt (pratar med tecken, ögonstyrd dator eller kommunicerar på annat sätt). Det kan handla om föreställningar kring vad en person kan eller ej. Det kan handla om föreställningar kring vad en annan person förstår eller uppfattar.

Dessa föreställningar låser in människor med funktionsnedsättningar till att endast vara i rum med andra personer med funktionsnedsättningar, något väldigt nära tidigare institutioner. Vi väljer att i stället att se individen som en unik helhet med olika intressen, förmågor och kapacitet.

Påverkan av synsätt och praxis

Vi arbetar även med samhällspolitisk påverkan. Många har inte mött människor med flera stora funktionsnedsättningar därför är okunskapen är stor. Vi vill bidra jobbar aktivt för att fler ska få mer kunskap.

I kommuner finns ofta möjlighet för personer med mindre funktionsnedsättning att praktisera/ha sin dagliga verksamhet på en traditionell arbetsplats. Den möjligheten finns inte för Vi vill bidras målgrupp. Vi är hänvisade till en särskild lokal med särskild personal, som delas med andra med stora funktionsnedsättningar. 

För att kunna vara på en egenvald vanlig arbetsplats måste deltagaren ha stöd av sin personliga assistent. Ett stöd personen har dygnet runt men inte alltid har rätt till under tiden för daglig verksamhet. Som att om du har ett stort synfel måste lämna dina glasögon hemma när du går till jobbet.

Det här skapar inlåsning då kapaciteten i verksamheten inte gör det möjligt att arbeta utanför lokalen. Därför driver vi politiskt frågan om att personlig assistans är ett verktyg som man alltid ska få ha med sig.

Hinder och ekonomi

Det är många som vill bli deltagare i verksamheten och utmaningen är att få ekonomi för lön till handledare och insatser som krävs för en fullgod verksamhet. Eftersom vi är en ideell verksamhet strävar vi inte efter vinst men att ekonomi ska gå jämt upp.

Vi vill bidra kostar mycket mindre än den traditionella dagliga verksamhet som erbjuds samma målgrupp. Kostnaderna är betydligt lägre än kommunernas. Trots det är kommuner försiktiga med att skriva avtal.

Orsaker kan vara att man är osäker på att arbeta tillsammans med andra utanför den egna verksamheten. Även kommuner som ser stora möjligheten med Vi Vill bidra kan fortfarande tveka då man kanske inte är van att samverka med ideell, icke-vinstdrivande verksamhet. Och ibland är det så att man inte ser behovet av valfrihet och inkludering i arbetslivet för en viss grupp medborgare.

Vi och de kommuner Vi vill bidra samverkat med har bara goda erfarenheter! Vi har nu under flera år samverkat med Karlstad, Mora och Storfors.

Vi hoppas att fler ser möjligheter i vårt sätt att jobba!