Vi vill bidra » Utbildning

Utbildningspaket till kommun och arbetsgivare

För dig som vill arbeta praktiskt med mångfald och inkludering

Vi erbjuder utbildningar i hur ni som organisation kan arbeta praktiskt med mångfald och inkludering. Utbildningarna riktar sig till både chefer och medarbetare.

Det finns färdiga paket och moduler att välja bland men vi skräddarsyr också utbildningspaket efter specifika behov. Genom att mångfaldsintegrera och utbilda er arbetsplats motverkar ni diskriminering och trakasserier. Ni får en snällare arbetsplats!

Vi har även en webbutbildning i  mångfald som kan kompletteras med ett avslutande workshop. Du får där också en insikt i diskrimineringslagstiftningen och därmed verktyg för att undvika diskriminering.

Utbildningen kan med fördel användas i verksamhetens hållbarhetsrapportering enligt Agenda 2030.

 

Hållbarhetsrapportering? Vi kan vara en del av den!

Vår utbildningsinsats i din organisation kan med fördel tas upp i verksamhetens hållbarhetsredovisning, Agenda 2030.

Vi vill bidra minskar ojämlikhet, mål 10, och verkar för inkludering i arbetsliv och samhälle, mål 8 & 16.

17 globala mål för hållbar utveckling – Regeringen.se

Inspirationsföreläsning

Vi erbjuder inspirationsföreläsning om Vi vill bidra-modellen.

Intresseanmälan och mer information
Anna Karlsson, verksamhetsansvarig Vi vill bidra
08-789 30 75