Kostnadseffektiv & flexibel modell

Lisa Thiberg och Hillevi Larsson berättar teckenspråkssagor för barn. Denna biblioteksverksamhet har pågått under flera år och är väldigt uppskattad!

Meningsfull sysselsättning

Att få göra det som intresserar och vara en del av ett sammanhang på en arbetsplats, är viktigt för de flesta av oss. I Vi vill bidra får personer som tidigare varit helt uteslutna från arbetsmarknaden möjlighet att bidra med sin kunskap, förmåga och intressen. Vi samverkar med kommuner, företag och organisationer för meningsfull sysselsättning för deltagaren och för utveckling av organisationer. Mångfald utvecklar – både deltagare och medarbetare!

Kostnadseffektiv & flexibel sysselsättning i kommuner

Vi vill bidra är ett alternativ till daglig verksamhet som erbjuds personer med komplexa och stora funktionsvariationer. Deltagaren utför riktiga arbetsuppgifter tillsammans med sin personliga assistent på en riktig arbetsplats. En kostnadseffektiv och flexibel modell där deltagaren får en meningsfull sysselsättning och bidrar i arbetslivet. Idag har Vi vill bidra samverkan med flera kommuner bland annat i Karlstad, Storfors och Mora.

Ökad mångfald & attraktionskraft hos företag

Det kostar inget som företag att vara med i Vi vill bidra och ta emot en deltagare. Det enda som behövs är lite tid och engagemang från företaget.

Genom att ta emot en deltagare får arbetsplatsen genom en ökad mångfald en större attraktionskraft för både kunder och anställda. Företagen medverkar till att skapa ett snällare och mer tolerant klimat och ett socialt hållbart samhälle.

Meningsfull sysselsättning för deltagarna

Som deltagare i Vi vill bidra får du möjlighet att utföra en meningsfull syssla. Din handledare hjälper dig att hitta en lämplig arbetsplats och passande arbetsuppgifter. Ni går noga igenom vad du vill och kan göra, liksom när och hur länge du kan arbeta.

Du får ingen lön, men du har möjlighet att prova dig fram och känna vad som passar dig.

I Sverige fungerar ofta social omsorg och vård så att personer som behöver stöd och service ska ”tas om hand”. Det kan vara nödvändigt och bra. Men det kan också innebära att aktivitetsinsatser leder till att endast vårda och skydda deltagaren.

I Vi vill bidra tänker vi tvärtom, alla kan göra en insats!

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.