Vi vill bidra – näringsliv

Vi på Vi vill bidra i partnerskap försöker möjliggöra något som aldrig gjorts i Sverige förut.

Faktiskt inte ens i världen. Personer med intellektuell funktionsnedsättning utsätts ofta för IQ-diskriminering och får sällan eller aldrig möjligheten att arbeta eller ha en meningsfull sysselsättning. Det vill vi ändra på.

Nyhet!
Sponsra ett jobb!

Vi vill bidra i partnerskap – projekt i samverkan med näringslivet

Vi vill bidras idé är att verka för att personer med omfattande och intellektuell funktionsnedsättning inkluderas i det traditionella arbetslivet med stöd av personlig assistans. Vår övertygelse är att med personlig assistans är det möjligt. Genom partnerskap med Vi vill bidra kan företag och organisationer ta emot arbetande deltagare och/eller sponsra jobbtillfällen. Tillsammans gör vi det möjligt för personer med omfattande funktionsnedsättning att bidra på en riktig arbetsplats i stället för att hänvisas till insatsen daglig verksamhet som bedrivs i särskilda lokaler med särskild personal, avskilt från övriga samhället.

Arvsfondsprojekt

Vi vill bidra har beviljats medel från Allmänna arvsfonden för ett treårigt projekt som startades nu i maj 2024.

– Vår förhoppning är att det ska bli så pass framgångsrikt att det blir en permanent del av verksamheten, säger projektledare Maria Lindskog Klasén, ansvarig Vi vill bidra i partnerskap.

Lyckade insatser har genomförts tidigare med arbetande deltagare genom kommunsamverkan via IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) i Karlstad, Storfors och Mora. Ett 40-tal personer har inkluderats i arbetslivet via Vi vill bidra, med stöd av assistans, på olika arbetsplatser som butiker, café, bad, bibliotek, kulturhus, stall och biltvätt.

Win win

Kraven på företagens hållbarhetsredovisning ökar och Vi vill bidras modell kan hjälpa till att uppfylla flera hållbarhetsmål enligt CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive och Agenda 2030. Attraktivt för företag och organisationer som vill öka sitt arbete för hållbarhet. Företagen får en unik möjlighet att visa och kommunicera utåt om sitt arbete med hållbarhetsfrågor samt kunskap och underlag till hållbarhetsrapporteringar om inkludering och mänskliga rättigheter. Mångfald är betydelsefullt för såväl lönsamhet som arbetsmiljö.

Om verksamheten

Vi vill bidra i partnerskap är en idéburen verksamhet som arbetar för inkludering och meningsfull sysselsättning för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Verksamheten är en del av JAG som är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.