Partnerskap

Vi Vill Bidra – Framtidens modell!

Vill du vara med på vår resa med oss på VVB och visa världen framtidens arbetsmodell i fokus? – Då har du hamnat rätt!

Vi vill bidra handlar om att ge tillgång till meningsfull sysselsättning för personer med omfattande funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan – och som har personlig assistans på dagtid. Vi inkluderar även individer som idag står utanför det traditionella alternativet daglig verksamhet på LSS språk ”personkrets 3” som också har personlig assistans på dagtid. Vi vill bidra är ett komplement eller ett alternativ till daglig verksamhet.

Arbetsplatsen kan vara allt från café eller bibliotek till utebad. Flertalet deltagare föreläser eller för den delen gör olika undersökningar som tex framkomlighet i det offentliga rummet. Vi och våra arbetsplaster kan vara både inomhus som utomhus och är utvalda efter varje individs intressen och förmågor.

Nu siktar vi högre!

Nu har vi fått klart vår nationella arbetsmodell och arbetet är i full gång med att bygga upp en sektion där visionen är att vi ska kunna ta emot alla som vill testa på och ge dem möjligheten att förälska sig i vår modell.                                           

Arbetsmodellen har visat sig göra skillnad både för våra deltagare och för arbetsplatserna de är på. Deltagarna har fått högre livskvalitet (mår fysiskt och psykiskt bättre), de känner delaktighet i arbetslivet/samhället och självförtroendet ökar då deras kunskaper och person uppskattas.

Bli en del av ett vinnande koncept!

Personal på de olika arbetsplatserna berättar om den skillnad det gjort att få lära känna deltagarna, att få hjälp med enskilda arbetsuppgifter och det mervärde och glädje det gett dem och deras kunder att få möta personer de förmodligen aldrig annars skulle mött i sitt ordinarie arbetsliv. Att gå från att enbart se omsorgsbehovet till att se förmåga och potential, öppnar vi för inkludering och förståelse.

Initiativet till verksamheten kommer från att målgruppen själva såg en samhällsutmaning, ett hinder för att de skulle kunna vara delaktiga i samhället eftersom det saknas möjlighet till meningsfull sysselsättning på den ”vanliga” arbetsmarknaden för personer med omfattande funktionsnedsättningar, som är i behov av personlig assistans för att kunna utföra arbetsuppgifter.
Häng med på resan med oss och skapa banbrytande förändring – idag!

Agenda 2030

Hur långt har ni kommit i ert företag i arbetet för att införa dom globala målen för hållbar utveckling?

Samarbetet med oss i Vi vill bidra leder er ett steg närmare att nå mål 10 – minskad ojämlikhet, mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen och mål 3 – god hälsa och välbefinnande samt mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Här har ni en förklaring från regeringen.se som berättar kortfattat vad agenda 2030 är för något och som man har som mål att alla företag och instanser ska kunna uppfylla till år 2030. ”Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.”

Partnerskap – möjligheter

Vi arbetar fram ett partnerskap som ni känner er trygg med, beroende på storleken av ert partnerskap finns dessa olika alternativ:

Vill du veta mer?

Besök vår hemsida vivillbidra.se eller maila till oss på [email protected]